Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

KERKELIJKE GOEDEREN

betekenis & definitie

Daar de Kerk ook een maatschappelijk karakter bezit, heeft zij krachtens goddelijk recht, onafhankelijk van de staat, recht op die stoffelijke goederen, die het nastreven van haar doel vereisen. Eigenaars van deze goederen zijn enerzijds de gehele Kerk als maatschappij en de Apostolische Stoel als hoogste bestuursorgaan, anderzijds de afzonderlijke kerken en alle andere morele lichamen, die door het kerkelijk gezag als rechtspersoon zijn opgericht.

In het rechtsverkeer past de Kerk zich echter zo veel mogelijk aan bij de bepalingen van de staatswetten (zie Kerkgenootschap). M. v. D. D.