Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

IDIL

betekenis & definitie

Informatiedienst inzake lectuur, gevestigd te Tilburg, werd opgericht in 1937 door enkele katholieke organisaties op boekengebied en houdt zich bezig met katholieke voorlichting en propaganda betreffende het boek, waarbij vooral zedelijke en opvoedkundige normen worden aangelegd. Idil geeft recensies uit van Nederlandse boeken (met uitzondering van schoolboeken en zuiver wetenschappelijke werken), op afzonderlijke kaarten, in de Idil-tijdingen en in Boekenschouw.

Over jeugdlectuur verschijnen afzonderlijke publicaties. Ook van radio en pers wordt gebruik gemaakt, (zie ook Lectuurvoorziening.)