Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

Gepubliceerd op 02-01-2020

DUALISME

betekenis & definitie

(afgeleid van Lat.: duo, twee) geeft aan dat er op een bepaald gebied twee onafhankelijke en onherleidbare beginselen werkzaam zijn. Men spreekt vooral van anthropologisch, metaphysisch en ethisch dualisme.

Het anthropologisch dualisme houdt in, dat de mens uit lichaam en ziel als uit twee (volledige) zelfstandige zijnden is samengesteld. Het metaphysisch dualisme houdt in dat de werkelijkheid als geheel uit twee onherleidbare grootheden is samengesteld.

Zo meent Plato in de Timaios dat de Demiourgos de voorafbestaande (eeuwige) materie de orde schonk, die zij nu bezit. Het ethisch dualisme, een nuancering van het metaphysisch dualisme, voert het kwaad terug op een van het beginsel van het goede onafhankelijk beginsel van het kwade.Zo meent de Perzische „Avesta" (Zoroaster?), welke invloed uitoefende op het manichaeïsme, dat de strijd tussen de macht van het goede en de macht van het kwade het wereldgebeuren bepaalt. j. P.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!