Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

DONKERE METTEN

betekenis & definitie

zijn de Metten van het Triduum Sacrum, de laatste drie dagen der Goede Week.

Zij worden gezongen op de vooravond van Witte Donderdag en Goede Vrijdag en op Paaszaterdag.

Waar de vernieuwde Paasvigilie wordt gevierd, worden de Metten van Paaszaterdag op de morgen van die dag zelf gezongen. Tijdens de Metten staat een kandelaar met 15 kaarsen gereed waarvan er telkens één gedoofd wordt na iedere psalm. Bij de Benedictus worden alle lichten gedoofd behalve de éne overgebleven (witte) kaars, die achter het altaar wordt gebracht en na enig gedruis op het eind der Metten weer op de kandelaber wordt geplaatst, aldus Dood en Verrijzenis van Christus uitbeeldend. Wellicht is uit deze ceremonie de oorsprong van het woord te verklaren.

c. v. D.