Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

DOLEANTIE

betekenis & definitie

is de naam van het conflict binnen de Ned. Herv.

Kerk, dat in 1886 tot een scheuring leidde. Het ging daarbij om een verzet tegen de weinig principiële houding der synode tegenover vrijzinnigen.

In dit verband weigerde de Kerkeraad van Amsterdam medewerking te verlenen aan het aannemen van leerlingen van moderne predikanten tot lidmaten der Kerk. Dit en een aangebrachte wijziging in de bepalingen van de Commissie van beheer leidden tot een schorsing van 80 Kerkeraadsleden (4 Januari 1886).

Zo kwam het te Amsterdam en op veel andere plaatsen tot een breuk, volgens beginsel en methode, die tevoren door A. Kuyper waren uiteengezet en gepropageerd.

De uitgetreden gemeenten noemden zich Nederduits Gereformeerde Kerken met toevoeging van het woord ,,dolerende”. Zij wilden hiermede aangeven, dat zij zich bij de overheid beklaagden ten opzichte van haar recht op de kerkelijke goederen.

In 1892 verenigden deze Kerken zich met de Kerken uit de Afscheiding tot de Gereformeerde Kerken in Nederland. D.

N.