Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

ANTHROPOLOGIE

betekenis & definitie

(Gr.: anthropos, mens, en logos, leer) betekent letterlijk: leer over de mens, en zo kan men evenveel soorten van ahnthropologie onderscheiden als er opzichten zijn waaronder men de mens kan beschouwen: biologisch, physiologisch, sociologisch, psychologisch, religieus. Feitelijk bedoelt men met anthropologie enerzijds de natuurkundig-biologische bestudering van de mens, welke vraagstukken als afstamming, rasverwantschap e.d. onderzoekt (biologische anthropologie, tegenwoordig ook wel anthropobiologie genoemd), en anderzijds de mensbeschouwing, die vraagt naar het wezen van de mens en die zowel profaan-wijsgerig kan zijn (wijsgerige anthropologie) als religieus-theologisch (theologische anthropologie).

Deze laatste betrekt de openbaringsgegevens in haar mensbeschouwing (verder zie Mens).