Zuivering betekenis & definitie

Zuivering is het teniet gaan van alle op het verkochte goed rustende hypotheken en het vervallen van de ingeschreven beslagen, alsook de beperkte rechten die niet tegen de verkoper ingeroepen kunnen worden, door de levering ingevolge een excutoriale verkoop en de voldoening van de koopprijs.