Klacht betekenis & definitie

Een klacht is een verzoek tot herstel van een gegeven in de Basisregistratie Kadaster van een belanghebbende indien hij gerede twijfel heeft omtrent de juistheid van een in de Basisregistratie Kadaster opgenomen gegeven dat krachtens deze wet als authentiek is aangemerkt, dan wel omtrent de juistheid van een uit een andere basisregistratie dan genoemd in artikel 1a in de Basisregistratie Kadaster of de registratie voor schepen of luchtvaartuigen overgenomen authentiek gegeven.