Bezwaar betekenis & definitie

Een bezwaar is het gebruik maken van een ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, om een voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.