Kort geding betekenis & definitie

procedure in spoedeisende zaak resulterend in een voorlopige voorziening.