Bestuursorgaan betekenis & definitie

orgaan belast met overheidstaken waarvoor bevoegdheden zijn verleend.

Gepubliceerd op 10-01-2017