Beschikking betekenis & definitie

1. beslissing bestuursorgaan; 2. rechterlijke uitspraak in verzoekschriftprocedure.

Gepubliceerd op 10-01-2017