Belangenafweging betekenis & definitie

bij rechtsvinding: methode waarbij de rechter tot een beslissing komt door de bij de rechtsregel betrokken belangen tegen elkaar af te wegen.

Gepubliceerd op 10-01-2017