Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Gepubliceerd op 24-02-2020

wormziekte

betekenis & definitie

('worm) v. (-n) ziekte, door een worm veroorzaakt of als dusdanig gedacht nl.

1. ziekte onder het schaap vee.
2. uitslagziekte bij paarden, waarbij de haren uitvallen.
3. besmettelijke ingewandsziekte onder mijnwerkers : mijnwormziekte.
4. planteziekte door het knagen van wormen veroorzaakt.