Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Gepubliceerd op 24-02-2020

vroomheid

betekenis & definitie

('vro:mheit) v.(...heden)

1. Eig. het vroom zijn. Syn.→ braafheid.
2. Metn. vrome daad.