Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Gepubliceerd op 24-02-2020

voorwerp

betekenis & definitie

('vo:rwerp) o. (-en; -je) [datgene wat vóór iemands ogen geworpen is, voor hem staat]

I. Eig.
1. stoffelijke zaak : een van kunst, van smaak. Syn. → ding.
2. Uitbr. persoon : een geliefd -.

II. Metf. [datgene wat vóór de ogen staat van de geest]

1. datgene waarover iemand of iets zijn werking doet gaan : wat is het van zijn studie, van zijn beschouwing? Syn. → onderwerp.
2. doel : van onderzoek.

III. Metn. [van II 1] Taalk. zinslid dat de personen of zaken noemt die buiten het onderwerp in de handeling of de toestand betrokken zijn : (ik sla) „de hond” is een lijdend -; (ik geef) „de arme” is een belanghebbend of meewerkend -; (hij schaamt zich) „over mij” is een oorzakelijk -; „door de ouders„ (verstoten) is een handelend -.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.