Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Gepubliceerd op 12-02-2020

niemendal

betekenis & definitie

(nimən'dal) [niet met allen]

1. onbep. telw. volstrekt niets : te vertellen hebben. -

II. m. =len; -letje)

1. Eig. iets zonder waarde : wat doe je daar? -; een lekker -letje in een bodemloos mandje; zijn geld verdoen aan -letjes, aan waardeloze prullen.
2. Metn. persoon van niemendal, zonder enige degelijkheid, zelfstandigheid : 36 leden, te verdelen in 12 allen, 12 mallen en 12 -len.