Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Gepubliceerd op 19-09-2020

2020-09-19

mutatie

betekenis & definitie

(mu'ta:si) v. (-s) [Fr. < Lat. mutatio]

1. Algm. verandering, wijziging.
2. Inz. a. plaatsverwisseling: van personeel.
b. stemverwisseling in de puberteitsjaren.
c. Nat. Hist. verandering van een soort.