Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Gepubliceerd op 30-06-2020

gelijken

betekenis & definitie

(gə'lijkən) (geleek, geleken ; heeft geleken)

1. min of meer gelijk zijn : (op) iemand sprekend -; een ring die veel op tin geleek; uw karakter gelijkt niet naar dat van uw moeder. → druppel, haar. Syn. slachten.
2. lijken.
3. aanstaan, bevallen : dat huis gelijkt mij niet.