Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Gepubliceerd op 24-06-2020

Beginsel

betekenis & definitie

o. (-en, -s)

I. mv. (-en) Eig. dat waarmede men, bij het studeren van een wetenschap, begint: -en der meetkunde.

II. Metf. 1. Algm. datgene waarin iets zijn oorsprong heeft : de vreze des Heren is het der wijsheid. 2. Inz. stelling, overtuiging waaruit de handelingen voortkomen : godsdienstige, morele, politieke -en; een man van -en, van ernstige, vaste beginselen; in -, voor zover het beginsel betreft, zonder in aanmerking te nemen alles wat er uit zou kunnen voortvloeien.Stm.princiep, regel, stelregel,.