Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Gepubliceerd op 24-06-2020

armoedig

betekenis & definitie

(ar’moedəch) bn. en bw. (-er, -st)

1. van armoede getuigend; zijn kunst is leven.
2. klein: een beetje.
3. geringschattend gezegd: een -e tweehonderd frank. Syn. ➝ arm.