Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Gepubliceerd op 24-06-2020

Amsterdammer

betekenis & definitie

(amstər'dammər) m. (-s). I Eig. persoon die met Amsterdam bepaalde betrekkingen heeft nl.

1. bewoner, man afkomstig van Amsterdam.
2. beurtschipper op Amsterdam.

II. Metn. [van I 2] beurtschip op Amsterdam.