Jos Lichtenberg

Hoogleraar TU Eindhoven / Consultant

Gepubliceerd op 29-04-2015

2015-04-29

Succesfactoren bij productontwikkeling

betekenis & definitie

Hetgeen succes bevordert. Daarbij kan succes op diverse wijzen worden bepaald. Door grootheden als de mate van gebruik, omzet, winstbijdrage, mate waarin het een probleem wegneemt, etc. Kortweg gekoppeld aan doelen.

Succes kun je verschillend definieren. In ieder geval heeft het te maken met de mate waarin nagestreefde doelen worden bereikt. De vraag is nu welke factoren invloed hebben op het bereiken van doel(en). Ik heb dat gedaan in relatie tot productontwikkeling (voor de bouw), waarbij het succes meestal in economische grootheden wordt uitgedrukt. Bij maatschappelijk of sociaal ondernemen kunnen dat ook andersoortige doelen zijn, ofschoon meestal ook deze bij voorkeur hand in hand gaan met economische doelen.
Zonder nu diep in te gaan op de onderzoeken zelf kan ik meegeven dat er een aantal belangrijke succesfactoren zijn:
- De mate van structuur (organisatie, heldere doelen, fasering, projectstatus met een budget en mensen die er tijd aan kunnen besteden)
- De aanwezigheid van een trekker, die dit als een hoofdtaak heeft;
- Activering en aanwezigheid van kennis;
- De 'klik' in de samenwerking en interactie tussen mensen;
- Vrijheid van handelen (geen politieke omgeving);
- Het probleemoplossend vermogen (een aanwijsbare vraag bij een aanwijsbare doelgroep)
- Aansluitend bij sterktes in de eigen organisatie (t.o.v. vergelijkbare derden opererend in hetzelfde veld)