Winstmarge betekenis & definitie

(‘profit margin’): bedrijfsresultaat (voor interest en belasting) gedeeld door de omzet. Dit kengetal geeft een indicatie van de winst per euro. De uitkomst is sterk afhankelijk van de branche: supermarkt- en transportwezen hebben bijvoorbeeld een relatief lage waarde, een bedrijfstak als consultancy zal een relatief hoge waarde hebben.