Winst per aandeel betekenis & definitie

(‘earnings per share’, EPS): De nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

Hierbij gaat het niet zozeer om de absolute waarde, als wel om de ontwikkeling van de winst per aandeel (WPA) in de tijd. Immers, het aantal uitgegeven aandelen kan per bedrijf ook binnen dezelfde bedrijfstak sterk uiteenlopen. Een jaren achtereen groeiende WPA geeft een indicatie voor een gezonde bedrijfsvoering en voor het realiseren van een goede vertaling van innovatief vermogen in concreet rendement voor de onderneming. De juiste aanpak van new business planning waarbij stelselmatig nieuwe winsten worden gegenereerd voor de onderneming is daarbij cruciaal.