Vraagzijde betekenis & definitie

Deze component behelst de gehele afnemersmarkt en analyseert de belangrijkste kenmerken van de markt vanuit de (potentiële) klant gezien. Het gaat om onder meer onderscheiden marktsegmenten of klantengroepen, behoeften en wensen van afnemers, houding van klanten ten opzichte van bepaalde producten, bestedingsgedrag, koopkracht, klantloyaliteit, verkoopvolume en prijsniveau in de markt, machtspositie van afnemers ten opzichte van de onderneming en de benoeming van de koper, beïnvloeder, adviseur en gebruiker van het product binnen de klantorganisatie (de zogeheten ‘decision-making unit’ van de klant). De vraagzijde is vaak complex en turbulent. Door het ordenen van de vraagzijde krijgt een onderneming een helder en feitelijk inzicht in de omvang en dynamiek van de vraagkant.