Stakeholders betekenis & definitie

Gegeven de vele doelen en onderwerpen van het businessplan, kunnen de stakeholders bij new business planning sterk uiteenlopen.

Elk van deze groepen zal het businessplan van zijn eigen invalshoek en vanuit het eigen belang bekijken. Het is daarom noodzakelijk om te weten voor wie het businessplan bedoeld is en waarop zij het businessplan zullen beoordelen. Dit dient als leidraad te worden gebruikt bij het opstellen van het plan. De eerste versie van het plan dient ook hier op te worden gecontroleerd: voldoet het plan aan de eisen van de doelgroep en worden al hun vragen beantwoord. In het algemeen worden de volgende belangrijkste groepen onderscheiden:

- Management (van divisie of businessunit)
- Aandeelhouders
- Financier
- Raad van Bestuur