Segmentatiegrondslagen betekenis & definitie

Klantensegmentatie vraagt niet alleen een goed begrip van de eigenschappen van individuele klantengroepen, maar ook van de dieperliggende motieven, opvattingen en normen van deze groepen. Voorbeelden van veelvuldig gebruikte segmentatiegrondslagen zijn:

- Gebruikskenmerken zoals volume, ‘benefits’, bestedingen, frequentie, klantlevenscyclus, herhalingsaankopen, koopgedrag en gebruikersgedag
- Persoonskenmerken zoals inkomen, opleiding, woonplaats, gezinsgrootte, leeftijd, sociale klasse en burgerlijke staat
- Leefkenmerken zoals voorkeuren en houding ten aanzien van vakanties, restaurants, politiek, kleding, auto’s, muziekzenders en dagbladen
- Productkenmerken die produkten indelen naar segmenten zoals accessoires, functionaliteit, toepassing en samenstelling