Quick ratio betekenis & definitie

Quick ratio (ook wel ‘acid test’) kas, kortlopende beleggingen en debiteuren gedeeld door vlottende passiva. Deze indicator laat de voorraden en andere vlottende activa welke relatief moeilijker liquide zijn te maken buiten beschouwing. Daarmee is de quick ratio nauwkeuriger dan de current ratio. Een businessmodel waarbij wordt ingekocht op krediet en wordt verkocht in contanten (bijvoorbeeld een supermarkt) zal een zeer lage current ratio hebben. De quick ratio is dan een betere indicator.