Pressure cooker betekenis & definitie

Vaak vergelijken wij het business planningsproces met een ‘pressure cooker’, een hoge-druk snelkookpan. In de vorige paragraaf werd duidelijk dat de juiste mensen met de juiste competenties en kennis de belangrijkste ingrediënten zijn. Vervolgens is het zaak het geheel onder druk op temperatuur te brengen om het gewenste resultaat te bereiken. Om te zorgen dat de druk niet te hoog wordt en de boel explodeert, zijn er afspraken en spelregels nodig. Deze afspraken en spelregels dienen met name om:

- Helderheid omtrent rollen te verkrijgen en te behouden
- Besluitvorming mogelijk te maken omtrent inhoudelijke issues en procesmatige issues
- Basisprincipes van samenwerking en respect te handhaven
- Vertrouwen in het proces te krijgen en te behouden

Er zijn meerdere momenten gedurende een project waarop deze aspecten aandacht dienen te krijgen.