Plaats van new business planning betekenis & definitie

New business planning vormt in feite een schakel in de ketting van creatie tot realisatie. Figuur 1.3 geeft dit weer.

New business planning tussen creatie en realisatiel
Figuur 1.3 New business planning tussen creatie en realisatie