Onderzoeksopzet betekenis & definitie

Nieuwe activiteiten van een onderneming vereisen in de regel substantiële investeringen in onder meer ontwikkeling, marketing en productie. Tegelijkertijd heeft het management te maken met veel omgevingsonzekerheden en bijbehorende risico’s die samengaan met new business planning.

Om belangrijke beslissingen te kunnen nemen, is het cruciaal dat het management de omgeving van de onderneming begrijpt en zicht heeft op de dynamiek van de markt. Een gefundeerde omgevingsanalyse vereist een gedegen onderzoeksopzet. Omgevingsonderzoek binnen new business planning kan zichtbaar worden in verschillende vormen zoals marktonderzoek (bijvoorbeeld consumentengedrag, marketingconcept en concurrentie) , commerciële haalbaarheid (prijsstelling, penetratie, marktaandeel), technologische haalbaarheid (functionaliteit, bedrijfszekerheid, beschikbaarheid) en financiële haalbaarheid (verwachte opbrengsten, kosten, investeringen).