Onderzoekscriteria betekenis & definitie

Geen enkele onderzoeksmethode kan onzekerheid volledig wegnemen. Informatie is onvolledig, gedateerd of wordt verkeerd geïnterpreteerd. Het kan ook zijn dat door nieuwe of andere ontwikkelingen de wereld er uiteindelijk anders uitziet dan verwacht.

Op basis van data worden aannames gemaakt en voorspellingen gedaan en de feitelijke situatie kan verschillen met de oorspronkelijke uitgangspunten in het verleden. Het bekijken van een businessplan van tien jaar oud geeft een goed beeld van de dynamiek van de omgeving. In de onderzoeksopzet is het echter belangrijk om onzekerheden in de toekomst zoveel mogelijk te reduceren en inzicht te krijgen in wat men niet weet en wat mogelijke risico’s zijn. Wetenschappelijk onderzoek is de beste methode om onzekerheden zoveel mogelijk te minimaliseren en de kans zoveel mogelijk te verkleinen dat verkeerde beslissingen worden genomen. Dat betekent niet dat onwetenschappelijk onderzoek irrelevant is. Vuur is ooit met onwetenschappelijk onderzoek uitgevonden en heeft zijn waarde in de wereld bewezen.