Onderzoeksbenadering betekenis & definitie

Omgevingsonderzoek kan in het algemeen op verschillende manieren worden ingestoken. Voor de benadering van het onderzoek zijn de aard van de beoogde onderzoeksresultaten leidend. Bij de insteek van een omgevingsonderzoek dient daarom als eerste stap te worden bepaald welke data voor new business planning nodig zijn. Dit vereist een heldere vraagstelling, concrete onderzoeksvragen en de operationalisatie van de onderzoeksvragen in meetbare en accurate indicatoren.

Dubbelzinnige vragen leiden tot dubbelzinnige uitkomsten. Het moeten vragen zijn die door respondenten en onderzoekers eenvoudig kunnen worden beantwoord, zonder interpretatieverschillen en met een zo klein mogelijke foutenkans.

Ook moet de populatie worden gedefinieerd zoals de beoogde doelgroep, leveranciers of partners. In markten waar bedrijven niet rechtstreeks hun doelgroep bedienen maar leveren via de retail zoals bij elektronica, fietsen en frisdranken, wordt door producenten vaak onderzoek gedaan naar eindgebruikers. Op basis van de gedefinieerde populatie wordt bij marktonderzoek een steekproef bepaald die werkelijk in het onderzoek wordt betrokken. Bij onderzoek naar technologie dient te worden gekeken naar de belangrijkste leveranciers en ontwikkelaars in de markt. Om de representativiteit van het onderzoek te borgen, moet de steekproef een voldoende afspiegeling leveren van de populatie zijn. De steekproef moet ‘at random’ worden geselecteerd waarin iedereen binnen de populatie dezelfde kans heeft om in de steekproef te komen.

Een omgevingsonderzoek kan op drie verschillende manieren worden benaderd:

- Beschrijven van de steekproefresultaten
- Doen van voorspellende uitspraken voor een veel grotere groep
- Analyseren van relaties (afhankelijkheden) tussen variabelen