Missie betekenis & definitie

De missie beschrijft een in feite tijdloos, hoger doel of ‘zijn’ dat het management binnen de geformuleerde visie voor de nieuwe activiteit constant nastreeft maar waarschijnlijk nooit helemaal bereikt (zie Collin en Porras, 1994). Wat wil het management bereiken, wat willen zij worden en wat willen zij creëren? Het gaat om de benoeming van het bestaansrecht van de nieuwe activiteit en de dieperliggende ziel ervan.

Bedrijven kunnen verschillende thema’s in hun missie centraal stellen. Motorola en Philips richten zich ten aanzien van nieuwe bedrijfsactiviteiten op continue innovatie, de Efteling en Six Flags zetten plezier centraal, Easyjet en de Belastingdienst vinden gemak voor klanten voor nieuwe bedrijfsinvesteringen essentieel, en Mercedes en Nokia worden gedreven door superieure producten. Andere organisaties richten zich op natuurbehoud, hulp aan anderen of gezond leven.

De missie hangt natuurlijk nauw samen met de specifieke cultuurwaarden waar de organisatie voor staat. Een nieuwe bedrijfsactiviteit die zich gaat richten op innovatie dient in de eigen organisatie vooral vernieuwing, openheid en samenwerking aan te moedigen om de missie te laten slagen. Een bedrijf dat plezier centraal zet, dient de cultuurwaarden die hier mee samenhangen goed in de organisatie te verankeren.

Een bedrijf dat veel investeert in een nieuwe, snelgroeiende markt moet naast specifieke bedrijfswaarden naar zowel klanten als aandeelhouders en financiers ook geloofwaardigheid hoog in het vaandel te hebben staan. Dit kan een serieuze zaak zijn. Waarden op het vlak van bijvoorbeeld integriteit en geloofwaardigheid die worden geschonden, kunnen leiden tot grove schandalen. Door vermeende malversaties bij onder meer Enron, Arthur Andersen, Global Crossing, Tyco, Worldcom, Adelphia en Merrill Lynch belandde het bedrijfsleven in 2002 in een diepe vertrouwenscrisis. Bij new business planning is vertrouwen belangrijker dan waar ook en het management dient er alles aan te doen om vertrouwen in capaciteiten, middelen en verwachtingen zowel naar de externe omgeving als naar de eigen organisatie te borgen.

Belangrijke factoren bij de bepaling van de missie zijn de belangrijkste marktontwikkelingen die worden waargenomen, de middelen en vaardigheden waarover de onderneming beschikt en de persoonlijke ambitie van het management. Een goede missie geeft klanten, werknemers en investeerders een gezamenlijk gevoel van richting, betekenis en mogelijkheden en inspireert de organisatie in het bereiken van de gestelde doelen.