Kick-off betekenis & definitie

Tijdens de kick-off wordt het projectplan uiteen gezet en worden de verwachtingen van zowel de opdrachtgever (intern of extern) als van de projectleider getoetst aan die van de teamleden. Verwachtingen hebben betrekking op alles waarover men vooraf een beeld kan hebben: eindresultaat, kwaliteit, doorlooptijd, scope, etc.

Voornaamste doel van het expliciet stilstaan bij verwachtingen omtrent deze onderwerpen, is het voorkomen dat bij teamleden verschillende beelden leven die in de loop van het project tot onnodige spanning en frictie kunnen leiden.

Een niet onbelangrijk onderdeel van de verwachtingen zijn ook de gedragsregels die men onderling in acht wil nemen, zoals (openheid, werktijden, afspraak is afspraak). Tevens worden tijdens de kick-off de verschillende rollen besproken en de verantwoordelijkheden die daarbij horen: wat wordt van een ieder in zijn of haar rol verwacht en hoe verhouden die rollen zich tot elkaar. Er zal ook aandacht dienen te worden besteed aan planning teneinde vooraf mogelijke knelpunten die nog niet bekend zijn met elkaar te delen en oplossingen te zoeken. Tenslotte bespreekt de projectleider de overlegstructuur, zodat men weet op welke momenten welke input gewenst of vereist is.