Kasstroomoverzicht betekenis & definitie

Het kasstroomoverzicht (‘cash flow statement’) is om drie redenen een essentieel onderdeel van elk businessplan:

- ‘Cash’ liegt niet. De lezer van het businessplan kan in een oogopslag de financiële gezondheid van de nieuwe propositie beoordelen aan de hand van het kasstroomoverzicht. De in de V/W-rekening gepresenteerde kosten en opbrengsten drukken minder exact de concrete financiële positie uit. Een onderneming die top verkoopresultaten laat zien, maar de daadwerkelijke inkomsten pas veel later realiseert, kan alsnog failliet gaan. Inzicht in de kaspositie van de onderneming had dit direct aangegeven;
- Uit het kasstroomoverzicht blijkt de financieringsbehoefte voor de nieuwe propositie;
- Op de jaarlijkse kasstromen wordt uiteindelijk de financiële haalbaarheid van de nieuwe propositie gebaseerd door al deze toekomstige kasstromen te verdisconteren naar dit moment.

Het gaat hierbij louter om de additionele kasstromen, dat wil zeggen dat alleen de inkomsten en uitgaven moeten worden meegenomen die samenhangen met de nieuwe propositie. De beslissing over de nieuwe propositie moet dan ook worden beschouwd als een investeringsbeslissing en ook als zodanig worden behandeld. Bij investeringsbeslissingen is sprake van drie relevante kasstromen:

- Initiële kasstroom
- Exploitatie kasstroom
- Liquidatie kasstroom