Human Resource Planning betekenis & definitie

De volgende stap in het implementatieplan is het aangeven van de activiteiten om op de geïdentificeerde plateaus terecht te komen. Vooral de activiteiten voor het bereiken van het eerste plateau moeten daarbij nauwgezet worden aangegeven.

Wanneer relevant kan daarbij het kritische pad worden aangeven: welke activiteiten zijn afhankelijk van de afronding van andere activiteiten? Er zijn diverse softwareprogramma’s op de markt die het projectteam hierbij kunnen ondersteunen. Het bewaken van dit kritische pad zal de meeste managementaandacht moeten vergen van de kwartiermaker. Afwijkingen hiervan en vertragingen zal hij direct moeten signaleren en moeten bijsturen. Daarbij is het soms raadzaam om een ‘contingentieplan’ oftewel een of meerdere alternatieve implementatiescenario’s in de kast te hebben. Wanneer gedurende de uitrol onverwacht sprake is van een onoverkoombare ‘showstopper’, kan via een alternatieve route alsnog het einddoel worden bereikt.

Deze activiteiten moeten vervolgens worden vertaald naar concrete werkzaamheden: wat moet gedaan worden, hoeveel tijd en aandacht gaat dat kosten, wie gaat dat uitvoeren en hoeveel tijd moeten zij hiervoor vrijmaken? Het is daarbij van belang om goed aan te geven dat het profiel van de betrokken personen goed aansluit bij de te ondernemen activiteiten. Dat geldt zeker voor de sleutelfiguren in de implementatie: de kwartiermaker en het betrokken management. Eén van de belangrijkste determinanten voor een succesvolle implementatie is de kwaliteit van de kwartiermaker en de juiste match met de opdracht. Dit is dan ook hetgeen waar de beslissers zeer geïnteresseerd in zullen zijn. Een uitgebreide profielbeschrijving of zelfs een bijgevoegd curriculum vitae zijn dan ook noodzakelijk. Onderstaand een voorbeeld van een korte omschrijving van het betrokken management voor een nieuw op te zetten organisatie.

Bijou heeft een ervaren management met bewezen ondernemersvaardigheden en gedegen marktkennis. De leden van het management team van CEO, COO en CFO hebben elk een management ervaring van meer dan 10 jaar in de business. Zij hebben de afgelopen jaren resultaten laten zien op het gebied van:

- Het uitbouwen van de business, veroveren van marktaandelen en het realiseren van marktleidersposities
- Uitbouwen en bestendigen van goede klantrelaties
- Succesvol transformeren van de business onder meer via geslaagde nieuwe product introducties