Financier betekenis & definitie

Het is niet verwonderlijk dat de financiers het businessplan vooral zullen beoordelen op de financiële opbrengsten en risico’s. De vragen die een (bancaire) financier stelt, kunnen worden gegroepeerd rondom een vier kerncriteria: ondernemingscapaciteiten, rentabiliteit, solvabiliteit en dekking . Vragen die daaruit volgen zijn bijvoorbeeld:

- Is er bewijs van goed management, en wat is de historie van de onderneming
- Zijn de veronderstelde marktomvang en de omzetprognose getoetst en waarmee wordt het grootste deel van de omzet gerealiseerd
- Wat is de kwaliteit van de bestuurlijke informatieverzorging en kan een goede cijfermatige onderbouwing van de performance worden verwacht
- Is de geraamde brutowinstmarge marktconform en in hoeverre zijn incidentele lasten ook echt incidenteel
- Biedt de kasstroomprognose voldoende ruimte voor het voldoen aan de financieringslasten
- Wat is de weerbaarheid van de onderneming, heeft de onderneming voldoende aansprakelijk vermogen
- Zijn voldoende dekkingselementen aanwezig, zoals het eerste recht van hypotheek, verpandingmogelijkheden of achterstelling

Het meest relevante return on investment cijfer voor de financier is de ‘return on interest’ ofwel de ‘interest coverage ratio