Financiële analyse betekenis & definitie

Nadat de structuur is vastgelegd, komen nu de aanpak en de analysemethoden aan bod die daarbij kunnen worden gehanteerd. Achtereenvolgens worden besproken financieel modelleren, de bouw van een financieel model, de gevoeligheidsanalyse en financiële kengetallen.