Eindrapportage betekenis & definitie

De laatste stap in het new business planning proces is de uiteindelijke rapportage van het businessplan. In deze stap wordt alle noeste arbeid vastgelegd en wordt bepaald hoe het team de bevindingen gaat communiceren.

En alleen met de juiste wijze van communicatie zorgen zij dat de boodschap zo overkomt als zij dat willen. Daarnaast is de verslaglegging van alle achtergrondinformatie en gebruikte gegevens van groot belang. Daarmee kan het team derden laten verifiëren of wat in het businessplan is beweerd ook is onderbouwd. Bij new business planning levert het management aan het einde van het traject vier resultaten of producten:

- Het businessplan: Word-document of Powerpoint-presentatie
- Het feitenboek bij het businessplan
- Het financieel model
- Het aannamedocument bij het financieel model