Doelstellingen van new business planning betekenis & definitie

Een businessplan kent vele verschijningsvormen en wordt opgesteld ten behoeve van evenzo vele initiatieven. Oftewel, de term ‘businessplan’ is een vergaarbak voor een breed scala aan plannen. De rode draad die door deze plannen loopt is de toekomstgerichtheid ervan: het businessplan vormt de neerslag van een visie op de toekomst.

Daarnaast geeft het plan de strategie aan waarlangs deze visie moet worden gerealiseerd. Het businessplan geeft aan waar een organisatie nu staat, waar zij heen wil en hoe zij daar kan komen.

Vanuit die toekomstgerichtheid kunnen vier hoofddoelstellingen worden onderscheiden voor new business planning:

- Structureren van gedachten en ideeën
- Onderbouwen van een financieringsbehoefte
- Realiseren van besluitvorming
- Richting geven aan het operationeel management