Desk research betekenis & definitie

Dit omvat het raadplegen van openbare bronnen. De opkomst van internet heeft dit tot een efficiënte en veelgebruikte methode gemaakt. Het grote voordeel is dat een reeks van bronnen kan worden gecombineerd en de kans op ruis wordt gereduceerd.

De meeste bedrijven publiceren zelf informatie zoals brochures, persberichten en jaarverslagen. Dit geeft vaak een goed en cijfermatig beeld van bijvoorbeeld klanten en concurrenten. Daarnaast worden talrijke trendonderzoeken en cijfers gepubliceerd op allerlei gebieden door bijvoorbeeld CBS, OESO, Europese Commissie, Nyfer, Gartner, Graydon, Nielsen, BBC, TNO, ministeries en de meeste banken en adviesorganisaties. Ook publicaties van dag- en weekbladen worden vaak geraadpleegd.

Vakbladen zijn een interessante bron voor branchespecifieke informatie. Door het verzamelen van alle nieuwsberichten wordt snel een goed beeld verkregen over wat speelt in een specifieke markt. Vooral voor de verkrijging van meer algemene informatie over de markt of ‘best-practices’ en het uitvoeren van een ‘benchmark’ is deskresearch uitermate geschikt.