Politieke vergeving betekenis & definitie

Politieke vergeving is een groep mensen in het openbaar genade schenken en verbroedering aanbieden om haat, wraak en vergelding te voorkomen.

Een Waarheids- en Verzoeningscommissie onderzoekt wie persoonlijk een ernstige schending van mensenrechten heeft begaan. De dader krijgt de gelegenheid publiekelijk schuld te bekennen. De verontschuldiging aan de direct betrokkenen leidt tot kwijtschelding, zo mogelijk tot vergeving en mettertijd tot verzoening. De persoonlijke schuldbelijdenissen op locatie laten tevens de buitenwereld zien dat grootschalige gewelddadigheid heeft plaatsgevonden.

De geloofwaardigheid van waarheidscommissies (een verzoeningsritueel) staat permanent onder druk. Publiekelijk spijt betuigen is niet gelijk aan individuele verantwoording afleggen. Berouw tonen is nog geen persoonlijk vergiffenis vragen. Het proces bestaat uit een cascade van berouw gevolgd door openlijke erkenning gericht op zo mogelijk vergeving (absolutie, schuld wordt als niet meer bestaand beschouwt) met als maatschappelijk einddoel verzoening (vrede herstelt en dader weer opgenomen in de gemeenschap). Instrumenteel gebruik van waarheidscommissies mag niet leiden tot mediagenieke pogingen tot collectieve fake erkenning van sociale zondes (generaal pardon).

Slavernij, Derde Rijk, Nederlands-Indië, RK-misbruik, MeToo. Ook dit geweld is bij publieke verontschuldigingen gebaat. Geen ‘nooit-meer’ en niet ‘zand erover’. Publieke processen zijn mede gericht op de toekomst, wil nieuwe slachtoffers voorkomen. Een ordelijk transparant proces is essentieel en omvat beschuldigen, erkennen, vergevingsgezindheid, persoonlijke genoegdoening inclusief een ceremonieel pacificerend ‘punt-er-achter‘.

Alledaagse kwetsuren, ruzies, conflicten of krachtmetingen met ouders, buren, partner of kinderen gaan ook gepaard met de wens rust en vrede te herstellen. Vergeving in jezelf zoeken en zich met het lot verzoenen, drukt eveneens een behoefte aan zielenrust uit. Grote (waarheidscommissies), kleine (thuis) of innerlijke verzoeningen, het ritueel mag nooit hol of leeg zijn.