Jannes H Mulder

www.janneshmulder.nl

Gepubliceerd op 20-03-2020

2020-03-20

Politieke vergeving

betekenis & definitie

Politieke vergeving is een groep mensen in het openbaar genade schenken en verbroedering aanbieden om haat, wraak en vergelding te voorkomen.

Een Waarheids- en Verzoeningscommissie onderzoekt wie persoonlijk een ernstige schending van mensenrechten heeft begaan. De dader krijgt de gelegenheid publiekelijk schuld te bekennen. De verontschuldiging aan de direct betrokkenen leidt tot kwijtschelding, zo mogelijk tot vergeving en mettertijd tot verzoening. Alle schuldbelijdenissen bij elkaar laat de buitenwereld zien dat gewelddadigheid op grote schaal heeft plaatsgevonden.

De geloofwaardigheid van waarheidscommissies (een verzoeningsritueel) staat permanent onder druk. Publiekelijk spijt betuigen is niet gelijk aan individuele verantwoording afleggen. Berouw tonen is nog geen persoonlijk vergiffenis vragen. Het proces bestaat uit een cascade van berouw gevolgd door openlijke erkenning gericht op zo mogelijk vergeving (absolutie, schuld wordt als niet meer bestaand beschouwd) met als maatschappelijk einddoel verzoening (vrede hersteld en dader weer opgenomen in de gemeenschap). Instrumenteel gebruik van waarheidscommissies door beschuldigden zonder spijt mag niet leiden tot mediagenieke pogingen tot collectieve fake erkenning van sociale zondes (generaal pardon).

Slavernij, Derde Rijk, Nederlands-Indië, RK-misbruik, MeToo. Ook dit geweld is bij publieke verontschuldigingen gebaat. Geen ‘nooit-meer’ en niet ‘zand erover’. Het publieke proces is mede gericht op de toekomst, wil nieuwe slachtoffers voorkomen. Een ordelijk transparant proces is essentieel en omvat beschuldigen, erkennen, vergevingsgezindheid, persoonlijke genoegdoening inclusief een ceremonieel pacificerend ‘punt-er-achter‘. Het ritueel van verzoening mag niet hol of leeg zijn.

Bronvermelding