Pantomime betekenis & definitie

Pantomime is uitsluitend met gebaren een verhaaltje vertellen, vaak als uiting van spel of kunst. Robots en avatars zullen ook pantomime moeten kunnen spelen.

Pantomime of mime is een podiumkunst. Klassieke voorbeelden van mimespelers zijn de theatervoorstellingen van Marcel Marceau en de stomme films van Charles Chaplin.

Zij die zich niet meer verbaal kunnen uitdrukken, gaan over op het geluidloze gebaar en het symboolgebaar. Voor mensen met afasie na een hersenbloeding is deze lichaamstaal van levensbelang. De handen beelden objecten uit en non-verbaal worden via gelaat, armen en lichaam signalen afgegeven als plaatsvervangers van gevoelens zoals geluk of verlegenheid. Baby's zijn uit noodzaak mimespelers.

Ook apen maken gebaren om een boodschap over te brengen. Een aapje dat iets vraagt maar niet krijgt heeft geleerd kunstig een stukje visueel theater op te voeren in een poging het gedrag van de ander te beïnvloeden. Geluidloze dierengebaren lijken enigszins op pantomime. In de toekomst zullen robots en avatars op geraffineerde wijze non-verbaal moeten communiceren. Het belang van mimetische communicatie en verhalende gebaren buiten de domeinen spel en kunst lijkt alleen maar toe te nemen.

Laatst bijgewerkt 26-04-2019