Mythe betekenis & definitie

Mythe of het oeroude verhaal dat steun biedt in het leven en aan het eigen bestaan. De betekenisvolle vertelling over wat eens is gebeurd maar toch van alle tijden is. Het rijmen van het ongerijmde in de vorm van een goed verhaal.

Waar ook ter wereld, verhalen over bijvoorbeeld de schepping zijn generaties lang doorgegeven. Een mythe verschaft een onomstotelijke waarheid met afdoende antwoorden op levensbeschouwelijke vragen. Vele mythen zijn religieuze waarheden in verhaalvorm, heilig en samen met het ritueel bieden die houvast in samenlevingen.

Soms werken mythen discriminerend ('meisjes kunnen niet rekenen') of zijn mythen schadelijk (vrouwenbesnijdenis). Van generatie op generatie is doorgegeven dat de vagina een mooi gaatje moet zijn en eromheen geschoren waardoor het minder dierlijk wordt. Door de mannelijke component (=clitoris) te verwijderen, wordt zij een echte vrouw. Dergelijke mythen en de daarbij horende mutilerende rituelen vragen doordachte acties.

'Je moet erin geloven' heeft vaak betrekking op een mythe al of niet in combinatie met Hogere Machten. Ook seculier bezien is mythevorming invloedrijk. De onmogelijke verhalen rondom de dramatische moord op president Kennedy zijn een voorbeeld. Geruchten krijgen een eigen leven en collectieve verbeeldingen doen de rest. Tussen de traditionele mythe als verhaal en het discours of de benaderingswijzen binnen het publieke debat bestaan overeenkomsten. Zo zijn oude én nieuwe mythen uitingen van zelfexpressie en identiteit. Binnen uiteenlopende betekenissysteem ontstaan vervolgens herkenbare enigszins betoverende boodschappen die eindeloos herhaald worden.

Samenvattend: religies en godsdiensten zonder mythen maken de wereld puur en sacraal. En een zuiver seculier leven zonder mythen is waarschijnlijk oersaai. Mythen zijn onmisbaar.

Laatst bijgewerkt 04-12-2018