Muziek betekenis & definitie

Muziek is door mensen georganiseerd geluid. Muziek is zang of spel op een muziekinstrument bedoeld om naar te luisteren. Muziek is één van de geritualiseerde tijdgebonden immateriële kunsten vergelijkbaar met dansen, toneel spelen en poëzie voordragen.

Wat maakt geluid tot muziek? Geluid is akoestisch en soms lichamelijk voelbaar (bastonen). Maandenlang ervaren embryo's de cadans van moeders hart dat soms in een galop overgaat. Al in de baarmoeder ontstaan eilanden van geordend geluid in de oceaan van spontane geluiden. Onze oceaan bestaat uit ruis, stemmen, lawaai en tumult en in de open zee van ongedwongen geluid ontwikkelt zich een archipel bestaande uit eilanden van georganiseerd geluid. Muziek is intersubjectief, werkt overeenstemmend en het ontstane landschap (soundscape) leidt tot het wiegelied, marsmuziek, dansmuziek en zo meer. Er ontstaan behalve muziekstijlen ook zeer uiteenlopende luisterstijlen. Zelfs stilte wordt georganiseerd zoals Cage met zijn muziekstuk 4'33'' rond een niet-bespeelde piano.

Muziek praktiseren en ernaar luisteren zorgt voor ruimtelijkheid, tijdvertraging en lichamelijke resonantie. Muziek 'ziet' daarbij vooruit. Dit betekent dat zij die luisteren anticiperen op de volgende noot qua tijd en klank. Muziek krijgt daarmee iets ritualistisch: binnen een omschreven tijdsinterval en vaak volgens tradities en gewoonten zijn spelers en luisteraars door de muziek verbonden om samen iets te ondergaan (genieten) of gemeenschappelijk te doen (mediteren). Muziek als coherent betoog wil zich herhalen, wordt instrumenteel voor zingeving en raakt voor sommigen aan religie.

Muzikale meesterwerken vertonen overeenkomsten met een ceremonie. Ritualisering van de uitvoeringspraktijk en concertetiquette gaan soms ver. Ook muzikaal behang (muzak) is als een ritueel te beschouwen waarnaar nauwelijks wordt geluisterd.

Vaak gaan woorden en muziek samen, klassiek, pop en zo meer. Muziek op zich is onverwoordbaar, niet te verwoorden. Wat muziek is, lijkt een nauwelijks te beantwoorden vraag.