Mulder betekenis & definitie

Mulder is de familienaam van Jannes H Mulder. Zijn onderwerpen binnen ENSIE betreffen Ritueel, Gebaar, Religies en Godsdiensten en Geweld.

Jannes H Mulder (1940) was internist-oncoloog in de Daniel den Hoedkliniek Rotterdam. Tevens onderzoeker TNO Rijswijk. Promoveerde in 1982 in Leiden. Van 1987- 2003 bij Ministerie van Volksgezondheid (VWS) en van 2003-5 op Ministerie Volksgezondheid in Paramaribo.

Bestuurlijke ervaring in Amnesty International (1978-82), Nederlandse Vereniging Medisch Polemologie (1995-9), Commissie Welstand en Monumenten Rotterdam burgerlid (1995-2001).

Lid van De Nederlandse Academie voor 'Patafysica'.

Publicaties en colleges / nascholing op terrein van ethische en sociale aspecten van gezondheidszorg (pakketsamenstelling, rantsoenering, lage kans geneeskunde). Redactionele ervaring Tijdschrift Gezondheidszorg en Ethiek en het Tijdschrift voor Funeraire Cultuur Terebinth.

Zijn 'ding' sinds 2005 is onderzoek naar rituelen, gewoonten en gebaren. De betekenis van Jannes H Mulder is nihil.