Misotheïst betekenis & definitie

Misotheïst of God hater. De haat (Gr. misos) richt zich op God (Gr. theos). God is niet rechtschapen, niet vergevingsgezind en incompetent vanwege bestaande onrechtvaardigheid, onverdiend lijden en natuurrampen. Misotheïsme richt zich op één persoon (= God) in tegenstelling tot bijvoorbeeld misogynie of vrouwenhaat.

Drie vormen van God haters bestaan. Agonistische god haters vormen de grootste en interessantste groep. Hun agonisme is innerlijk, eenzaam, verbitterd, vol wrok. Zij bidden en hun haat - liefde relatie met God is bedekt. Agonistische God haters drukken hun strijd met God in existentiële twijfels, teleurstellingen, aversie en opstandige gevoelens jegens God uit in filosofie en literatuur (Bijbelboek Job, Twain, Brontë, Wiesel, De Sade, Dostojevski etc.).

Politieke God haters beschuldigen God voor het duivelse gedrag van mensen. God krijgt daarvan de schuld. Hij is zondebok en zijn corrumperende werking via het geloof resulteert in genociden, racisme, seksisme en zo meer. Politieke misotheisten zijn diep teleurgesteld in God. Zij schuren tegen antitheïsme aan, zijn licht anarchistisch (Nietzsche). God haters zijn geen duivel aanhangers of satanisten. Ook het verschil tussen God haters en atheïsten is belangrijk. De atheïst raadt de misotheïst aan zijn of haar energie en woede op aardse zaken te richten en niet op God die toch niet bestaat.

Absolute God haters zijn diep gelovigen die blasfemisch God beschuldigen van criminele verwaarlozing. Zij twijfelen niet en zijn niet bang later alsnog door God gestraft te worden. Godslasterend zoeken zij niet de dialoog. Acute God haat vertoont overlap met theodicee na bijvoorbeeld een aardbeving.

Alles bijeen: God haters bestaan zolang religies en godsdiensten bestaan.

Laatst bijgewerkt 09-01-2019