Jannes H Mulder

www.janneshmulder.nl

Gepubliceerd op 03-07-2020

2020-07-03

Micro-revoluties

betekenis & definitie

Micro-revoluties zijn kleinschalige ideologie geïnspireerde verzetsdaden met op termijn grote maatschappelijke gevolgen. Micro-revolutionair gedrag bestaat uit kleine grensverleggende overtredingen van sociale regels, minuscule verstoringen van 'de normale gang van zaken' vanuit een politieke invalshoek.

In de VS knielende zwarte sporters in een stadion. In Istanboel met protestbord stilzwijgend op een plein staan. Als vrouw demonstratief een mannentoilet ingaan. Het micro-revolutionaire symboolgebaar drukt verzet tegen dominantie uit. Is altijd persoonlijk en steeds is het doel geweldloos anderen op alledaags racisme, seksisme of islamofobie te wijzen. Waar bent U geboren? Deze tegenvraag van Sinan Çankaya aan Bram de Jong ondermijnt ‘gezelligheid’. Brengt Bram even uit balans.

Ideologische stapjes voorwaarts vereisen durf, moed en tact. Geweldloze lange marsen door instituties vragen ook geduld en volharding. Studentenrebellie, arbeidersverzet en opstand onder asielzoekers moeten eerst ingeleefd en herkent worden. Pas later volgt erkenning en respect. Deze zogenoemde micro-revoluties vanuit een sociale (transnationale) beweging staat of valt bij praktische kennis over structureel geweld en micro-agressie.

Bottom up solidariteitsbewegingen kunnen niet zonder charismatische lokale leiders. Mediageniek steeds weer uitleggen waar het de minderheid om gaat. Publieksonvriendelijk activisme en contraproductieve guerrilla-achtige acties vermijden. Orkestrerende micro-rebellenleiders dienen – waar ook ter wereld – door de wol geverfd te zijn.

Grootschalige revoluties zijn zeldzaam. De ‘softe’ top down machtsuitoefening is intelligenter geworden. Moderne repressie ≡ smart power. Micro-revolutionair verzet tegen autoritaire regeringen en tegen structurele, institutionele of systemische overmacht organiseren is notoir lastig. Ontwrichtende tegenmacht uitoefenen vereist ook professionalisering. De Arabische Lente, Occupy Wall Street, #MeToo en Black Life Matters laten dat zien.

Voor hedendaagse samenlevingen is het concept van micro-revoluties van toenemend belang. Georkestreerde individuele kleinschalige heldendaden mega uitgevoerd zijn in staat koersverandering en mentale omwenteling op termijn tot stand te brengen.

Bronvermelding