Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 29-07-2020

2020-07-29

Micro-revoluties

betekenis & definitie

Micro-revoluties of radicaal ongenoegen zijn zelf georganiseerde daden van geweldloos verzet die zich als een olievlek kunnen verspreiden en soms revolutionaire omwentelingen forceren (knielende zwarte sporters in een stadion). Micro-revoltes tegen onderdrukking bestaan uit grensverleggende overtredingen van sociale regels.

Stilzwijgend met een protestbord op een plein in Istanboel staan. Als vrouw demonstratief een mannentoilet in gaan. Je vastketenen aan een bedreigde boom. Het micro-revolutionaire symboolgebaar drukt grassroot verzet uit. Toont de moed om te zijn wie je bent, werkt bevrijdend en emancipatoir. Op een persoonlijke, geweldloze wijze anderen op de dagelijkse praktijk wijzen van racisme, seksisme, islamofobie, ongelijkheid en zo meer.

Ideologische stapjes voorwaarts vereisen durf, moed en tact. Geweldloze, lange marsen door instituties vragen ook volharding. Studentenrebellie, zelforganisaties van arbeidersverzet en opstandjes onder asielzoekers vereisen inleving en erkenning. Pas later volgt erkenning en respect. Deze zogenoemde micro-revoluties vanuit een sociale (transnationale) beweging staan of vallen bij praktische kennis over structureel geweld en micro-agressie.

Bottom up solidariteitsbewegingen kunnen niet zonder charismatische, lokale leiders. Coalities vormen en steeds weer mediageniek uitleggen waar het de oppositie om te doen is. Publieksonvriendelijk activisme en contraproductieve guerrilla-achtige acties vermijden. Orkestrerende leiders op basisniveau – waar ook ter wereld – dienen door de wol geverfd te zijn.

Ordehandhaving van staatswege en disciplinerende machtsuitoefening binnen instituties is 'smart' geworden. Grootschalige revoluties komen nog zelden voor. Micro-revolutionair verzet tegen autoritaire regeringen en tegen structurele overmacht is notoir lastig te organiseren. Ontwrichtende tegenmacht uitoefenen vereist ook intelligentie en professionaliteit. De Arabische Lente, Occupy Wall Street, #MeToo, Proefdiervrij, Gele Hesjes, BDS tegen Israel en Black Life Matters laten dat duidelijk zien.

Micro-revoluties zijn voor samenlevingen van toenemend belang omdat georkestreerde individuele, kleinschalige heldendaden mega uitgevoerd in staat zijn koersverandering en mentale omwenteling op termijn tot stand te brengen.

Bronvermelding